Zwroty

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). o ochronie niektórych praw konsumentów można wtedy zrezygnować z zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru bez podania przyczyny zwrotu (nie dotyczy to zakupów przez firmy).

Wskazane w ustawie prawo dotyczy tylko sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Art. 3. 1. Przepisów ustawy Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.

PRZEPIS TEN NIE STOSUJE SIĘ do umów:zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu (50)złotych. Towar zwracany nie może nosić śladów używalności Koszt przesyłki zwrotnej BEZ PODANIA PRZYCZYNY ponosi Kupujący .Towar zwracany musi być dostarczony do wskazanej przez sprzedającego i ustalonej emailem siedziby serwisu lub magazynu przesyłką najlepiej rejestrowaną w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia  2. Brak możliwości zwrotu reguluje ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). 3. Do towaru należy dołączyć pismo o odstąpieniu od umowy oraz pełne dane do przelewu zwrotnego. 4. Warunkiem rozpatrzenia zwrotu jest dostarczenie towaru na adres serwisu lub magazynu uzgodniony ze sprzedawcą emailem wraz z oryginałem paragonu

Nasze produkty

Baner w lewej kolumnie